iNSiDER Productions

Full Version: Oyun sunucusuna ulaşılamadı hatası
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Oyuna giriyor fakat daha sonra 1 dk içinde oyun sunucusuna ulaşılamadı diyip oyun sayfası kapanıyor yeniden açılıyor yardımcı olur musunuz*
okey i did it Smile