iNSiDER Productions

Full Version: seabot lisans
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
merabalar biz seabot u aldığımız zaman süresiz kulanım denmişti siteyi uzun bir süre kapatınız açıldıktan sonra şimdide lisansınız bitmiş deniyor yeniden para isteniyor bizim yediğimiz kazığın hesabını kim verecek 6 ay kulanmadan kapatınız verdiğiniz sözler nerede çöp kutusundamı??...AngryAngryAngry
el bot no repara lo unden y no vuelve a reparar