iNSiDER Productions

Full Version: Beyaz ekran
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Botun 10. günü durduk yere beyaz ekran oldu önerdiğiniz tüm çözümleri denedim sildim yeniden yükledim herşeyi yaptım ama hala beyaz ekranda kalıyor yardımcı olur musunuz
çözdüm. ı solved