iNSiDER Productions

Full Version: Bot kapanıyor..
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Arkadaşlar selam herkeze...
seabot sabah yada gün içinde gelen reset te direk kapanıyor.işletim sisteminden şüphelendim win7 vardı win10 kurduk en güncel sürümü fakat oyunda reset gelince seabot direk kapanıyor
tekrardan girip başlatmam gerekiyor..